سایت رسمی شرکت مهندسی برزین الکترونیک 

مشهد،سید رضی 44،پلاک 353
ایران ،خراسان رضوی

حضور شرکت مهندسی برزین الکترونیک در کارخانه دژ گلستان - تعمیرات تخصصی برزین الکترونیک

حضور شرکت مهندسی برزین الکترونیک در کارخانه دژ گلستان

کارخانه دژ گلستان

همزمان با سیل امسال طی آب گرفتی شدید کارخانه دژ و از کارافتادگی تمامی دستگاه ها ،با درخواست کارخانه از شرکت برزین جهت کمک درتعمیر و راه اندازی مجدد دستگاه های کارخانه ، مهندس صدیق اواخر فروردین عازم گلستان شدن و طی 60 روز در دو مرحله که مرحله اول خط چاپ و مرحله دوم خط لمینت و بقیه دستگاه ها راه اندازی شد .

اب گرفتگی محوطه

 

 

 

ارسال نظر