سایت رسمی شرکت مهندسی برزین الکترونیک 

مشهد،سید رضی 44،پلاک 353
ایران ،خراسان رضوی

تعمیر تابلو برق کاتر پاژ کاغذ - تعمیرات تخصصی برزین الکترونیک

بازسازی و برنامه نویسی صفر تا صد تابلو برق کاتر شرکت پاژ کاغذ .

تعمیرات شامل :نمایشگر،KEB combivert F5، DELTA INVERTER،ENCODER،plc

صفر تا صد این دستگاه در شرکت برزین الکترونیک و توسط متخصصان ما بازسازی و برنامه نویسی شد .

تعمیر KEB combivert F5

تعمیر ENCODER

تعمیر DELTA INVERTER & PLC &HMI

ارسال نظر