سایت رسمی شرکت مهندسی برزین الکترونیک 

مشهد،سید رضی 44،پلاک 353
ایران ،خراسان رضوی

تعمیرات سختی سنج AFFRI -تعمیرات تخصصی برزین الکترونیک

تعمیر سختی سنج AFFRI

تعمیر سختی سنج AFFRI

تعمیرات سختی سنج

تعمیرات انواع دستگاه سختی سنج شامل :

تعمیر دستگاه سختی سنج لیب

تعمیر دستگاه سختی سنج راکول

تعمیر دستگاه سختی سنج برینل

تعمیر دستگاه سختی سنج ویکرز

تعمیر دستگاه میکرو سختی سنج ویکرز

در این دستگاه ها موارد ذیل قابل تعمیر می باشد :

تعمیر برد برد الکترونیکی سختی سنج

تعمیر برد CPU سختی سنج

تعمیر برد کنترل سختی سنج

تعمیر DISPLAYسختی سنج

تعمیر برد تغذیه سختی سنج 

تعمیر سرو درایو سختی سنج

سختی سنج چیست؟

یکی از معیارهای مقاومت مواد جامد،مثل : پلاستیک، فلز و.. در برابر تغییر شکل سختی است که از مقاومت ماده در برابر یک فرورونده یا خراشنده با اعمال نیروی مشخص بر ابزاری با شعاع یا قطر مشخص سختی ماده را ارزیابی می‌کنند.

 

معیارهای سختی سنج AFFRI

سختی سنج لیب( LEEB HARDNESS ):

برای  سنجش سختی قطعات سنگین، که جابجایی انها سخت است و همچنین چک کردن سختی مواد اولیه فلزی در زمان خرید ودر انتهای پروسه تولید ،زمان مونتاژ قطعات بدون نیاز به تغییر وضعیت قطعه استفاده می شود .

سختی سنج راکول(ROCKWLL HARDNESS ) :

از پرکاربردترین روشهای سختی سنجی می باشد

در این روش سرعت سختی سنجش بالا بوده و چون اپراتور دخالت ندارد حداقل خطا در تست و کاربری را داراست .

سختی سنجی برینل (BRINELL HARSNESS):

برای سختی سنجی قطعات نرم ، فلزات رنگین شامل :برنج ،الومینیوم ،مس از روش برنیل استفاده می شود .

سختی سنج ویکرز(VICKERS HARDNESS) :

تنها روشی است که گسترده ای از نرم ترین تا سخت ترین فلزات را پوشش می دهد،کاربرد این روش بیشتر آزمایشگاهی است تا تولیدی

میکرو سختی سنج ویکرز(VICKERS-MICRO HARDNESS) :

برای سنجش سختی لایه های سطحی قطعه به کار میرود .

تعمیر سختی سنج

کلیپ تست تعمیر دستگاه سختی سنج توسط مهندسین برزین الکترونیک

ارسال نظر