سایت رسمی شرکت مهندسی برزین الکترونیک 

مشهد،سید رضی 44،پلاک 353
ایران ،خراسان رضوی

تعمیر PIOVAN MDT - تعمیرات تخصصی برزین الکترونیک

تعمیر PIOVAN MDT

تعمیرPIOVAN MDT

تعمیر رابط کنترل Piovan MDT MDTNF_V02

تعمیر Piovan Control Board C

تعمیر Piovan MDT MDTNF_V02s control interface

تعمیر دستگاه دوزهای مدولار حجمی
تعمیر دستگاه دوزهای مدولار گرانتری

تعمیر دستگاه دوزهای مدولار اپتومتریک

تعمیدر Volumetric dosing

تعمیر سیستم های دوز حجمی برای قالب گیری تزریقی و اکستروژن

MCBALANCE

تعمیر دستگاه PIOVAN

تعمیر دستگاه REGLOPLAS

تعمیر دستگاه WITTMANN

تعمیر دستگاه  SINGLE  

تعمیر دستگاه  شیرینک ها 

تعمیر دستگاه  چسب زن

تعمیر دستگاه  پرکن

تعمیر دستگاه  باند رول

تعمیر دستگاه  وکیوم

تعمیر استرچ پالت ها

تصاویر دستگاه PIOVAN MDT شرکت خوش فرم توس که توسط مهندسین برزین الکترونیک در مشهد تعمیر شد .

ارسال نظر