سایت رسمی شرکت مهندسی برزین الکترونیک 

مشهد،سید رضی 44،پلاک 353
ایران ،خراسان رضوی

تعمیرات رله پیلز(PILZ REALY) - تعمیرات تخصصی برزین الکترونیک

درباره رله پیلز PILZ RELAY

تعمیر برد رله پیلز PILZ
emergency stop relay یا رله توقف اضطراری  نقطه عطف ایمنی انسان و ماشین بود که شرکت PILZآن را تولید کرد .
رله پیلز(PILZ RELAY) :

 یک نوع رله ایمنی است که برای کاهش خطر،تا یک سطح قابل قبول کار  و هنگام رخ دادن خطا یک پاسخ مطمئن ایجاد می کند .

با اتصال رله پیلز (PILZ REALY) به دیگر رله های ایمنی به طور کامل می توان نظارت بر دستگاه های یک کارخانه را بدست گرفت .

یک روش ساده و کارآمد برای اجرا کردن استانداردهای ایمنی موجود ، رله ایمنی می باشد که نتیجه آن داشتن یک عملیات ایمن برای پرسنل وتجهیزات است .

تعمیرات رله پیلز PILZ RELAY

ارسال نظر