لوگو برزین الکترونیک

برزین الکترونیک

تعمیرات اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق

05136094055

09156506148

مشهد

سیدرضی44 پلاک353

درباره رله پیلز PILZ RELAY

 

تعمیر رله پیلز| emergency stop relay یا رله توقف اضطراری  نقطه عطف ایمنی انسان و ماشین بود که شرکت PILZآن را تولید کرد .
رله پیلز(PILZ RELAY) :

 یک نوع رله ایمنی است که برای کاهش خطر،تا یک سطح قابل قبول کار  و هنگام رخ دادن خطا یک پاسخ مطمئن ایجاد می کند .

با اتصال رله پیلز (PILZ REALY) به دیگر رله های ایمنی به طور کامل می توان نظارت بر دستگاه های یک کارخانه را بدست گرفت .

یک روش ساده و کارآمد برای اجرا کردن استانداردهای ایمنی موجود ، رله ایمنی می باشد که نتیجه آن داشتن یک عملیات ایمن برای پرسنل وتجهیزات است .

تعمیرات رله پیلز PILZ RELAY