لوگو برزین الکترونیک

برزین الکترونیک

تعمیرات اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق

05136094055

09156506148

مشهد

سیدرضی44 پلاک353

دسته بندی پروژ ها

تعمیر خط کش مغناطیسی جفران ONP1 GEFRAN

تعمیر کنترلر جفران gefran

تعمیر کنترلر دما جفران GEFRAN 1800V