لوگو برزین الکترونیک

برزین الکترونیک

تعمیرات اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق

05136094055

09156506148

مشهد

سیدرضی44 پلاک353

دسته بندی پروژ ها

تعمیر شارژر باتری لیتیومی

تعمیر شارژر باتری لیتیوم 29 ولتی

تعمیر جت پرینتر

جت پرینتر تعمیر

تعمیر باتری شارژر زیوان BATTRY CHARGER ZIVAN