لوگو برزین الکترونیک

برزین الکترونیک

تعمیرات اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق

05136094055

09156506148

مشهد

سیدرضی44 پلاک353

دسته بندی پروژ ها

تعمیر اینورتر ABB

تعمیر اینورتر ABB مدل ACS510, 550, 580

ABB CS800 تعمیر اینورتر ای بی بی

تعمیر اینورتر ABB مدل ACS800

تعمیر رله

تعمیر رله حفاظتی ABB سری REF615 و REM615