لوگو برزین الکترونیک

برزین الکترونیک

تعمیرات اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق

05136094055

09156506148

مشهد

سیدرضی44 پلاک353

دسته بندی پروژ ها

تعمیر سیمو درایو زیمنس SIEMENS SIMODRIVE

تعمیر سیمو درایو زیمنس SIEMENS SIMODRIVE

تعمیر سافت استارتر زیمنس

تعمیر سافت استارتر زیمنس

تعمیر sitop power

تعمیر منبع تغذیه زیمنس SITOP POWER SIEMENS

تعمیر سینامیکس زیمنس

تعمیر سینامیکس زیمنس دستگاه تزریق پلاستیک

تعمیر درایو میکرومستر زیمنس

تعمیر درایو میکرومستر440 زیمنس

تعمیر plc زیمنس

تعمیر PLC زیمنس SIEMENS

تعمیر سرو موتور زیمنس SIEMENS

تعمیر سرو موتور زیمنس SIEMENS

HMI و PLC زیمنس

تعمیر HMI و PLC زیمنس

تعمیرلوگو زیمنس SIEMENS PLC N117 CPU LOGO

تعمیر پی ال سی زیمنس SIEMENS PLC S5

تعمیر مستر درایو زیمنس SIEMENS MASTERDRIVES VC AC/AC DRIVE

تعمیر پی ال سی زیمنس مدل SIMATIC S7-300 CPU 315-2 DP PLC