لوگو برزین الکترونیک

برزین الکترونیک

تعمیرات اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق

05136094055

09156506148

مشهد

سیدرضی44 پلاک353

تعمیربرد فونیکس کنتاکت INTERBUS PHOENIX CONTACT

تعمیر فونیکس کنتاکت Phoenix contact (آلمان)

تعمیر منبع تغذیه کوئینت فونیکس کنتاکت

تعمیر منبع تغذیه تریو فونیکس کنتاکت

منابع تغذیه سوئیچینگ فونیکس در ولتاژهای 12 ، 24 و 48 ولت و آمپرهای مختلف.

تعمیر انواع مبدل ولتاژ DC  به DC  و UPS  فونیکس کنتاکت

تعمیر برقگیر فونیکس کنتاکت

تعمیر برقگیر ( ارستر ) فونیکس کنتاکت Phoenix Contact

تعمیر برقگیرهای فونیکس کنتاکت Phoenix Contact Arresters

تعمیر برقگیر (ارستر) فونیکس کنتاکت کلاس B

تعمیر برقگیر (ارستر) فونیکس کنتاکت کلاس C کد کالا

تعمیر برقگیر (ارستر) فونیکس کنتاکت کلاس ترکیبی B+C کد کالا

تعمیر برقگیر (ارستر) فونیکس کنتاکت شبکه های Ethernet

تعمیر برقگیر (ارستر) فونیکس کنتاکت محافظت از خطوط ماکرو ویو

تعمیر ترمینال فونیکس 8 پین صاف

تعمیر کانکتور  فونیکس 8PIN ایستاده

تعمیر کانکتور  فونیکس ptr 7 pin ایستاده

تعمیر ترمینال فونیکس 7 پین صاف

تعمیر کانکتور  فونیکس 7PIN ایستاده

تعمیر کانکتور  فونیکس ptr 6 pin ایستاده

تعمیر ترمینال فونیکس 6 پین صاف

تعمیر کانکتور  فونیکس 6PIN ایستاده

تعمیر کانکتور  فونیکس ptr 5 pin ایستاده

تعمیر ترمینال فونیکس 5 پین صاف

تعمیر کانکتور  فونیکس 5PIN ایستاده ,

تعمیر کانکتور  فونیکس ptr 4 pin ایستاده

تعمیر ترمینال فونیکس 4 پین صاف

تعمیر کانکتور  فونیکس 4PIN ایستاده

تعمیر کانکتور  فونیکس ptr 3 pin ایستاده

تعمیر ترمینال فونیکس 3 پین صاف

تعمیر کانکتور  فونیکس 3PIN ایستاده

تعمیر کانکتور  فونیکس ptr 2 pin ایستاده

تعمیر ترمینال فونیکس 2 پین صاف

تعمیر کانکتور  فونیکس 2PIN ایستاده

تعمیر ترمینال KF45-4PIN (بزرگ)

تعمیر ترمینال KF45 مدل 4 پایه

تعمیر کانکتور  تعمیر ترمینال 2PIN

تعمیر ترمینال آبی بزرگ KF300

تعمیر ترمینال آبی 3 پین DG300

تعمیر کانکتور  تعمیر ترمینال 3PIN

تعمیر ترمینال سبز 3 پین

تعمیر ترمینال آبی 2 پین کوچک DG301

تعمیر کانکتور  فونیکس PTR 2 pin

تعمیر ترمینال فونیکس 2 پین رایت

تعمیر کانکتور  فونیکس 2PIN رایت

تعمیر کانکتور  فونیسکس ptr 3 pin

تعمیر ترمینال فونیکس 3 پین رایت

تعمیر کانکتور  فونیکس 3PIN رایت

تعمیر کانکتور  ptr 4 pin

تعمیر ترمینال فونیکس 4 پین رایت

تعمیر کانکتور  ptr 5 pin

تعمیر ترمینال فونیکس 5 پین رایت

تعمیر کانکتور  ptr 6 pin

تعمیر ترمینال فونیکس 6 پین رایت

تعمیر کانکتور  ptr 8 pin

تعمیر ترمینال فونیکس 8 پین رایت

تعمیر کانکتور  ptr 9 pin

تعمیر ترمینال فونیکس 9 پین رایت

تعمیر کانکتور  ptr 10 pin

تعمیر ترمینال فونیکس 10 پین رایت

تعمیر کانکتور  فونیکس 10PIN رایت

تعمیرمینی  MINIآنالوگ – تقویت کننده های جدا کننده

تعمیرMCR Analogتقویت کننده های جدا کننده

تعمیر MACX Analog EX تقویت کننده های جدا کننده

تعمیر ترمینالهای ماژولار ریلی اتصال پیچی ضدانفجار فونیکس کنتاکت Phoenix Contact سری UK

تعمیر ترمینالهای پیچی UK فونیکس کنتاکت Phoenix Contact

تعمیر ترمینال پیچی دیود دار DIO فونیکس کنتاکت Phoenix Contact DIO

Phoenix Contact Quint Power Supply (QUINT-PS )

Phoenix Contact TRIO Power Supply (TRIO-PS )

Repair  terminal blue 3 pin

Repair terminal green 3 pin

Repair terminal mini blue 2 pin kf301

Repair MINI Analog Phoenix Analog

Repair MCR Analog Phoenix Analog

Repair MACX Analog EX Phoenix Analog

Repair MACX Analog Phoenix Analog Converter

تصاویر تعمیربرد فونیکس کنتاکت INTERBUS PHOENIX CONTACT که توسط مهندسین برزین الکترونیک تعمیر شد .