لوگو برزین الکترونیک

برزین الکترونیک

تعمیرات اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق

05136094055

09156506148

مشهد

سیدرضی44 پلاک353

استروبوسکوپ ،دورسنج ،تاکومتر ،سرعت سنج ، rpm متر چیست؟

سرعت دوران، سرعت خطی و تعداد دور اجسام دوار را می توان یوسیله استروبوسکوپ دورسنج ،تاکومتر، سرعت سنج اندازه گیری کرد.

کاربرد  استروبوسکوپ ها در موارد ذیل می باشد :

استروبوسکوپ برای صنعت چاپ

استروبوسکوپ برای ماشین آلات نساجی

استروبوسکوپ برای صنعت آهن و فولاد

استروبوسکوپ برای ماشین بینایی

دستگاه های نور و فلش نانو نبض برای تجزیه و تحلیل پدیده با سرعت بالا

تعمیر استروبوسکوپ

تعمیر تاکومتر لیزری لوترون مدل DT-1236L

تعمیر دورسنج تاکومتر لیزری لوترون مدل DT-2268

تعمیر دور سنج نوری مکانیکی لوترون مدل DT-2236

تعمیر ترازوی دیجیتال مدل 01

تعمیر ولت متر مدل AD16-22AVHZS

تعمیر نیروسنج لوترون مدل FG-5100

تعمیر ترمومتر لوترون مدل TM-916

تعمیر کالیبراتور ترمومتر لوترون مدل TC-424

تعمیر ترمومتر لوترون مدل TM-946

تعمیر ترمومتر لوترون مدل TM-917

تعمیر سرعت سنچ باد لوترون مدل AM4200

تعمیر ترمومتر لیزری صنعتی بنتک مدل GM550E

تعمیر استروب اسکوپ لوترون مدل DT-2269

استروبوسکوپ تستو مدل TESTO 477

تعمیر استروب اسکوپ DT-2269

تعمیر دور سنج ، استروب اسکوپ لوترون LUTRON DT-2259

تعمیر استروب اسکوپ لوترون مدل Lutron DT-2249A

تعمیر دورسنج استروب اسکوپ مدل FLUKE 820-2

تعمیر استروب اوسکوپ دیجیتال پرتابل شارژی مونارچ Monarrch Nova-strobe x

تعمیر استروب اسکوپ STROBOSCOPE (AC 110V power)DT-2239A-1

تعمیر استروب اسکوپ اکستچ مدل Extech 461825

تعمیر استروب اسکوپ اکستچ مدل Extech Digital StroboTach 461831/461830

تصاویر نمونه تعمیر شده استروبوسکوپ

Pocket-Strobe Stroboscope تعمیر استروبوسکوپ Pocket-Strobe تعمیرات Stroboscope تعمیر استروبوسکوپ

ویدیو تست بعد از تعمیر استروبوسکوپ  کلیک کنید