لوگو برزین الکترونیک

برزین الکترونیک

تعمیرات اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق

05136094055

09156506148

مشهد

سیدرضی44 پلاک353

تعمیر اینورتر سانفار Sunfar Inverter Repair

تعمیر اینورتر

تعمیر درایو سانفار

تعمیر درایو سانفار  sunfar

تعمیر اینورتر سانفار  sunfar

تعمیر  اینورتر ساینی sinee

تعمیر سری  e380 جهت کاربردهای عمومی

تعمیر سری  c320 کنترل برداری بدون سنسور

تعمیر سری  c300a/c300 اینورترهای توان پایین

تعمیر سری  e780/680 مخصوص بهینه سازی مصرف انرژی

تعمیر سری  h320 اینورترهای سرعت بالا

تعمیر سری  m320 مخصوص ماشین الات پلاستیک

تعمیر سری  a300 با تکنولوژی کنترل حلقه بسته جهت کاربردهای دقیق

اینورتر کنترل فرکانس کنترل بردار بی حسگر (تعمیر سری  C300 / C300A)

اینورتر فرکانس کنترل بردار بدون حسگر (تعمیر سری  C320)

اینورتر فرکانس ویژه برای ماشین پلاستیک (تعمیر سری  M320)

اینورتر فرکانس جهانی یکپارچه (نوع تک فاز) تعمیر سری  E300

Sunfar inverter repair

Mini-type Sensorless Vector Control Frequency Inverter (C300/C300A Series Repair)

Sensorless Vector Control Frequency Inverter (C320 Series Repair)

Special Frequency Inverter for Plastic Machine (M320 Series Repair)

Multi-pump Constant Pressure Water Supply Control Unit Repair

Repair E300 Series Mini-type Integrated Universal Frequency Inverter (Single Phase

تصاویر اینورتر سانفار Sunfar Inverter Repair که توسط مهندسین برزین الکترونیک تعمیر شد .

کلیپ تست اینورتر سانفار Sunfar Inverter Repair که توسط مهندسین برزین الکترونیک تعمیر شد .