لوگو برزین الکترونیک

برزین الکترونیک

تعمیرات اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق

05136094055

09156506148

مشهد

سیدرضی44 پلاک353

تعمیر برد پمپ کانسپت CONCEPT PLUS

تعمیر کانسپت پمپ کلر زن تعمیر دوزینگ پمپ سلونوئیدی دیافگرامی کمپانی پرومیت

تعمیر دوزینگ پمپ سلونوئیدی تکفاز

تعمیر دوزینگ پمپ پیستونی

تعمیر دوزینگ پمپ دیافراگمی

تعمیر دوزینگ پمپ هیدرولیکی

تعمیر دوزینگ پمپ پیستون هیدرولیک دیافگرام

تعمیر دوزینگ پمپ پنوماتیک بادی

تعمیر دوزینگ پمپ پرومیننت کانسبت بتا مگنتی

دوزینگ پمپ پرومیننت کانسبت بتا مگنتی

تعمیر پمپ کلر زنی

تعمیر پمپ تزریق

تعمیر دوزینگ پمپ

تعمیر پمپ های موتور

تعمیر پمپ برقی

تعمیر پمپ تزریق کلر و اسید کانسپت المانی

تعمیر کانسپت پرومیت آلمان

prominent cnpa 1000 PPE 200 A01

CNPA CNPB CNPC CNPD PROMINENT MAGNETIC DOSING PUMPS BETA CONCEPT PLUS BT4B

تعمیر برد پمپ کانسپت CONCEPT PLUS PROMINENT

پمپ کلر زن کانسپت CONCEPT PLUS PUMP کوچکترین عضو از خانواده پمپ دوزینگ سلوئیدی دیافراگمی کمپانی پرومیننت می باشد .

کاریرد این دوزینگ پمپ ها در صنایع ذیل می باشد :

صنایع آب و فاضلاب

صنایع پتروشیمی و نفت و گاز

صنایع دارویی و غذایی ، ارایشی بهداشتی

صنایع چوب و کاغذ

تعمیر انواع برند دوزینگ پمپ شامل:

تعمیر دوزینگ پمپ آلدوز گرند فورس ALL DOSL GRUNDFOS DOSING PUMP

تعمیر دوزینگ پمپ جسکو آلمان  JESCO DOSING PUMP

تعمیر دوزینگ پمپ دوزیور ایتالیا DOSEURO DOSING PUMP

تعمیر دوزینگ پمپ امک  EMEC DOSING PUMP

تعمیر دوزینگ مپمیلتون روی فرانسه  MILTON ROY DOSING PUMP

تعمیر دوزینگ پمپ پرومیننت آلمان  PROMINENT DOSING PUMP

تعمیر دوزینگ پمپ سرا آلمان  SERA DOSING PUMP

تعمیر دوزینگ پمپ آی تی سی ITC DOSING PUMP

تعمیر دوزینگ پمپ اینچکستا INJECTA DOSING PUMP

تعمیر دوزینگ پمپ سکو ایتالیا  SECO DOSING PUMP

تعمیر دوزینگ پمپ اتاترون  ETATRON DOSING PUMP

تعمیر دوزینگ پمپ ایرانی IRANI DOSING PUMP

تعمیر دوزینگ پمپ اکو ایتالیا  AQUA DOSING PUMP

تعمیر دوزینگ پمپ برن لوب آلمان BRAN LUEBBE DOSING PUMP

تعمیر برد پمپ کانسپت CONCEPT PLUS PROMINENT چناران توسط مهندسین برزین الکترونیک در مشهد