لوگو برزین الکترونیک

برزین الکترونیک

تعمیرات اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق

05136094055

09156506148

مشهد

سیدرضی44 پلاک353

تعمیر برد CPU دستگاه تزریق پلاستیک AK668

 

تعمیر سیستم کنترل AK668 IO board AK668 برای دستگاه قالب گیری تزریقی

تعمیر سیستم کنترل   2BP –AK668 –CPU -01201برای دستگاه قالب گیری تزریقی

تعمیر سیستم کنترل TEMPEXTA T1010 AK668 برای دستگاه قالب گیری تزریقی

تعمیر سیستم کنترل Techmation TECH2h  برای دستگاه قالب گیری تزریقی

تعمیر سیستم کنترل AK668 HAITIAN برای دستگاه قالب گیری تزریقی

تعمیر سیستم کنترل AK628m3 CPU برای دستگاه قالب گیری تزریقی

تعمیر سیستم کنترل shanxing F3880 برای دستگاه قالب گیری تزریقی

تعمیر سیستم کنترل shanxing دستگاه قالب گیری تزریقی

تعمیر سیستم کنترل A62 Techmation دستگاه قالب گیری تزریقی

تعمیر سیستم کنترل A63 Techmation برای دستگاه قالب گیری پلاستیک

تعمیر سیستم کنترل (کنترل کننده) رایانه برای دستگاه قالب گیری تزریقی هائیتی

تعمیر قطعات ماشین قالب گیری تزریقی

تعمیر نمایشگر LCD ماشین قالب گیری تزریقی

تعمیرسنسورهای موقعیت خطی ماشین قالب گیری تزریقی

تعمیر سیستم کنترل دستگاه قالب گیری تزریقی ماشین قالب گیری تزریقی

تعمیر سیستم Decimation ماشین قالب گیری تزریقی

AK668 IO board AK668 CPU board controller new Industrial PC for HaiTian or Techmation injection molding machine

تعمیر برد CPU دستگاه تزریق پلاستیک AK668