لوگو برزین الکترونیک

برزین الکترونیک

تعمیرات اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق

05136094055

09156506148

مشهد

سیدرضی44 پلاک353

تعمیر خط کش دیجیتالی در مشهد

تعمیر خط کش دیجیتال MITUTOYO LINEAR SCALE

تعمیر خط کش دیجیتال میتوتویو ژاپن MITUTOYO LINEAR

تعمیر خط کش دیجیتال خط کش های اندازه گیری SCALE 

تعمیر خط کش دیجیتال سری 182

تعمیر خط کش دیجیتال و سری 572

تعمیر خط کش دیجیتال SCALE فلزی

تعمیر خط کش دیجیتال سینوSINO

تعمیر خط کش دیجیتال نوری یا شیشه ای OPTIC

تعمیر خط کش دیجیتال مغناطیسی

تعمیر خط کش دیجیتال هایدن هاین HIDEN HAIN

REPAIRE MITUTOYO LINEAE SCALES :
MITUTOYOAT103, MITUTOYOAT113, MITUTOYOAT112-F, MITUTOYOAT116 , MITUTOYOAT42E, MITUTOYOAT203 MITUTOYOAT216-T, MITUTOYOAT211, MITUTOYOAT102, MITUTOYOAT103, MITUTOYOAT111, MITUTOYOAT112 MITUTOYOAT113, MITUTOYOAT115, MITUTOYOAT116, MITUTOYOAT181, MITUTOYOAT1100, MITUTOYOAT300 MITUTOYOAT715, MITUTOYOST24, MITUTOYOAT ST422, MITUTOYOST46-E2A

 

تعمیر خط کش دیجیتال MITUTOYO LINEAR SCALE که توسط مهندسین برزین الکترونیک در مشهد تعمیر و تحویل شد .