لوگو برزین الکترونیک

برزین الکترونیک

تعمیرات اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق

05136094055

09156506148

مشهد

سیدرضی44 پلاک353

تعمیر دستگاه مایکروویوتراپی CURADAR 409

تعمیر برد الکترونیکی دستگاه مایکروویو تراپی Curadar 409 Stationary Enraf Nonius

(SMW Therapy)

دستگاه مایکروویوتراپی دردو  حالت مداوم و پالس کار می کند. حداکثر توان آن  250 وات می باشد .

Curadar 409 در 3 حالت مختلف  250 وات (متمرکز ، طولی ، فنجان شکل (تصویر)) است که از فرستنده محلی با 25 وات و فرستنده حفره با 10 وات استفاده می کند.

دستگاه مایکروویوتراپی  به طور خودکار emitter متصل را تشخیص می دهد و قدرت عرضه را محدود می کند.

این دستگاه تا سال 1995 تولید شده است. و بعد آن  آنالوگ مدرن Radarmed 650 آمده است .

در حال حاضر ، فرستنده ها ، دستورالعمل ها ، دستورالعمل ها ، مگنترون ها به Curadar 409 عرضه می شوند.

تعمیربردالکترونیکی انواع تجهیزات پزشکی

تعمیربردالکترونیکی انواع تجهیزات پزشکی شامل :

تعمیر برد الکترونیکی دستگاه مایکروویوتراپی

تعمیر برد الکترونیکی دستگاه Radarmed 650

 • تعمیر برد الکترونیکی دستگاه الکتروانسفالوگرام
 • تعمیر برد الکترونیکی دستگاه تجهیزات فراصوتی (اولتراسونیک) (در پرتونگاری)
 • تعمیر برد الکترونیکی دستگاه تجهیزات تعمیر برد الکترونیکی دستگاه پرتوپزشکی
 • تعمیر برد الکترونیکی دستگاه تجهیزات پزشکی هسته‌ای
 • تعمیر برد الکترونیکی دستگاه شنوایی‌سنج (ادیومتر)
 • تعمیر برد الکترونیکی دستگاه الکتروکاردیوگرام
 • تعمیر برد الکترونیکی دستگاه سی تی اسکن
 • تعمیر برد الکترونیکی دستگاه تعمیر برد الکترونیکی دستگاه رکتوسیگموئیدوسکوپ
  تعمیر  بردالکترونیکی انواع تجهیزات  ازمایشگاهی شامل:
 • تعمیر برد الکترونیکی دستگاه هود میکروبیولوژی

  تعمیر برد الکترونیکی دستگاه انکوباتور کشت باکتری‌شناسی

  تعمیر برد الکترونیکی دستگاه بن ماری آزمایشگاهی

  تعمیر برد الکترونیکی دستگاه آنالیزور

  تعمیر برد الکترونیکی دستگاه فلیم فوتومتر

  تعمیر برد الکترونیکی دستگاه الکترولیت آنالایزر

  تعمیر برد الکترونیکی دستگاه دستگاه تجزیه مواد شیمیایی خون

  تعمیر برد الکترونیکی دستگاه دستگاه سانتریفوژ ۴۸ شاخه

  تعمیر برد الکترونیکی دستگاه دستگاه شمارنده گلبول‌های خون و سلول آزمایشگاهی

  تعمیر برد الکترونیکی دستگاه دستگاه فتومتر (طیف سنج مواد متشکله خون)

 • تعمیر برد الکترونیکی دستگاه  اتوآنالایزر
  تعمیر بردالکترونیکی  تمام تجهیزات پزشکی ، دندانپزشکی،بیمارستانی،فییوتراپی،سونوگرافی،رادیوتراپی،دستگاه های تصویربرداری نظیر سی تی اسکن، MRI و…

تعمیر برد الکترونیکی دستگاه مایکروویو تراپی Curadar 409توسط مهندسین برزین الکترونیک