سایت رسمی شرکت مهندسی برزین الکترونیک 

مشهد،سید رضی 44،پلاک 353
ایران ،خراسان رضوی

تعمیر ربات ویدئومتری مدل WEBCAM -201 - تعمیرات تخصصی برزین الکترونیک

تعمیر ربات ویدئومتری مدل WEBCAM -201 با لنز گردان

تعمیر ربات بازرسی لوله های فاضلاب

تعمیر ربات ویدئومتری با لنز گردان

تعمیر ربات ویدئومتری با لنز ثابت

تعمیر ربات ویدئومتری با لنز 360 درجه

تعمیر ربات ویدئومتری با لنز 360 درجه با ارتفاع قابل تنظیم

تعمیر پنل کنترلی ربات ویدئومتری 

تعمیر ربات ویدئومتری WEBCAM -201

تعمیر ربات ویدئومتری WEBCAM -200

تعمیر ربات ویدئومتری WEBCAM -202

تعمیر ربات ویدئومتری  WEBCAM -203  

WEBCAM -201 Videometric robot repair

WEBCAM -200 videometric robot repair

WEBCAM -202 videometric robot repair

Repair of WEBCAM-203 videometric robot

AFACO-PIC200LTPTZ-V115 repair

تصاویر ربات و پنل کنترلی ربات ویدئومتری مدل WEBCAM -201 با لنز گردان شرکت سطح پیمایش شرق که توسط مهندسین برزین الکترونیک تعمیر شد .

کلیپ تست ربات و پنل کنترلی ربات ویدئومتری مدل WEBCAM -201 با لنز گردان شرکت سطح پیمایش شرق که توسط مهندسین برزین الکترونیک تعمیر شد .

ارسال نظر