لوگو برزین الکترونیک

برزین الکترونیک

تعمیرات اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق

05136094055

09156506148

مشهد

سیدرضی44 پلاک353

تعمیر مانیتور دستگاه دیسپنسر

تعمیر مانیتور دستگاه دیسپنسر

تعمیر انواع مانیتور دسپنسر تعمیر برد دسپنسر تعمیر شیر برقی دسپنسر تعمیر کامپیوتر صنعتی دسپنسر تعمیر برد مدارات کنترل دسپنسر تعمیر lcd تعمیر مانیتور صنعتی Repair Despenser Monitor Repair Despenser Board

تعمیر انواع مانیتور دسپنسر

تعمیر برد دسپنسر

تعمیر شیر برقی دسپنسر

تعمیر کامپیوتر صنعتی دسپنسر

تعمیر برد مدارات کنترل دسپنسر 

تعمیر lcd

تعمیر مانیتور صنعتی

Repair Despenser Monitor

Repair Despenser Board

تعمیر بردالکترونیکی کامپیوتر صنعتی دستگاه دیسپنسر

دستگاهی که سوخت گاز یا مایع مثل  بنزین و گاز طبیعی شکل را توزیع و تحویل میدهد، و نیز حجم و قیمت سوخت تحویلی را نیز اندازگیری می کند را دیسپنسر DISPENSER گویند .

دیسپنسر ها دو بخش الکترونیکی و هیدرولیکی دارند ،که بخش الکترونیکی شامل برد و مدارات کنترل دستگاه ،نمایشگر یا مانیتور برای نمایش اطلاعات ارسالی و… می باشد.

بخش هیدرولیکی شامل شماره اندازهای مکانیکی ، الکترونیکی ، شیربرقی و میتر میباشد .

مانیتور صنعتی یا رایانه های الکترونیکی در دسپنسر ها به طور خاصی برای محاسبات سوخت ،مدیریت و کنترل دریچه های موتوری و سنسورهای موجود در پروب ، مبدل ، متر و غیره (Probes,Transducers,Meters,etc)،محاسبه و نمایش حجم مربوط به سوختگیری ،مدیریت دستگاه های سیگنالینگ و ارتباط هر مدیریت تجهیزات متمرکز استفاده می شوند .

خدمات ما :تعمیر انواع بردالکترونیکی در پمپ بنزین ها و پمپ های گاز شامل :

تعمیر انواع مانیتور دسپنسر،تعمیر برد دسپنسر،تعمیر شیر برقی دسپنسر،تعمیر کامپیوتر صنعتی دسپنسر،تعمیر برد مدارات کنترل دسپنسر،تعمیر lcd ،تعمیر مانیتور صنعتی ،Repair Despenser Board،Repair Despenser Monitor

تعمیر مانیتور صنعتی دستگاه دیسپنسر توسط متخصصین برزین الکترونیک مشهد .