سایت رسمی شرکت مهندسی برزین الکترونیک 

مشهد،سید رضی 44،پلاک 353
ایران ،خراسان رضوی

تعمیر DM100 OZONE MONITOR - تعمیرات تخصصی برزین الکترونیک

تعمیر DM100 OZONE MONITOR

تعمیر DM100 OZONE MONITOR

تعمیر برد الکترونیکی ازن سنج

تعمیر برد الکترونیکی فلیم فتومتر

تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی ازن سنج

تعمیر تجهیزات اب و پساب شامل:

BOD سنج ،انکوباتور یخچال دار ، فریز آزمایشگاهی ،CDO سنج ،فتومترها ،کدورت سنج و…

تعمیر تجهیزات الکترو شیمیایی شامل :

PHمتر،هدایت سنج (شوری سنج)،اکسیزن متر ، مولتی پارامترو…

تعمیر رنگ سنج شامل :

سپیدی سنج ،رنگ سنج های شیمیایی،رنگ سنج های نوشیدنی و…

تعمیر DM100 OZONE MONITOR

  OREC ™ DM-100 یک ابزار اندازه گیری مداوم ازن برای تعیین ازن در هوا یا اکسیژن است. ابزار استاندارد دامنه 0 تا 1000 ppm (قطعات در هر میلیون) بر حجم را فراهم می کند ، که در صفحه نمایشگر دیجیتال نصب شده روی صفحه نمایش داده می شود. سری DM-100 همچنین به طور متناوب غلظت ازن را در millipascals (mPa) نمایش می دهد.

مانیتور ازن از سری  OREC ™ DM-100 یک دستگاه منحصر به فرد است که ابزار واحد اندازه گیری دقیق را از 0 – 1000 ppm را فراهم می کند ،دارای  سه محدوده افزایش حساسیت می باشد و نیاز به نظارت دقیق ، مطمئن و خودکار ازن را برآورده می کند،این دستگاه همراه با وسیع ترین محدوده ، کوتاهترین مدت زمان گرم شدن و حداکثر زمان خواندن به روز شده را دارد .

از دیگر ویژگی های مانیتور ازن سری OREC ™ DM-100: می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

1-       کالیبراسیون مطلق بر اساس قانون جذب

2-       دو دقیقه زمان گرم کردن دقیقه

3-      بدون مواد شیمیایی مورد نیاز

4-       صفر خودکار

5-      جبران خسارت دمای خارجی خودکار

6-      جبران خودکار رطوبت خارجی

7-      جبران فشار فشار بیرونی اتوماتیک اتوماتیک

8-      نمایش مستقیم دیجیتالی خواندن مستقیم

9-      خاص برای ازن.

10-   سریع و دقیق

11-   0 – 1000 PPM اندازه گیری

مانیتور ازن برای نظارت بر هوای محیط، اندازه گیری محفظه تست ازن ، نظارت بر ایمنی گیاهان ، تحقیق و کنترل مانیتور ازن و… نیز کاربرد دارد.

تعمیر دستگاه DM100 OZONE MONITOR شرکت بسپار سازه که توسط مهندسین برزین الکترونیک تعمیر و تحویل شد.

کلیپ تست و تعمیر دستگاه DM100 OZONE MONITOR شرکت بسپار سازه که توسط مهندسین برزین الکترونیک تعمیر و تحویل شد .

ارسال نظر