سایت رسمی شرکت مهندسی برزین الکترونیک 

مشهد،سید رضی 44،پلاک 353
ایران ،خراسان رضوی

تعمیر INTERRA KNX - تعمیرات تخصصی برزین الکترونیک

تعمیر INTERRA KNX SWITCH ACTUATOR

تعمیر INTERRA KNX SWITCH ACTUATOR

تعمیر Touch Panels

تعمیر Imini

تعمیر Iswitch

تعمیر KNX Modules

تعمیر Gateways

تعمیر Interra Conierge

تعمیر Interra EIO

تعمیر SIP Server

تعمیر DND/MUR

تعمیر Power Supplies

تعمیر سوئیچ های کنترلی هوشمند سازی

تعمیر انواع برند های هوشمند سازی  شامل :

Crestron,Control4,RTI,Honeywell,Vivint,Nest,Aeotec ,Savant,Leviton,Brilliant,Nubryte,URC ,Lutron ,Johnson Controls,NuTone ,ALC Sonos,ecovent,Polytronix,Hogar,Keen,HDL,TIS,Wulian,Orvibo,G4,GVS,Geeklink,Kanontec,Eva ,ik,Savekey, Beok, Nestech, IBG, Bolt, IRIC,Asaneh,Hinava ,MrSmart,ihs,AVES,Bashco,Cheetah,Griffinn ,Hanta,Parmis,Tick,BRZ,Hirad,Mobin,Cobaco

تعمیر INTERRA KNX SWITCH ACTUATOR توسط مهندسین برزین الکترونیک در مشهد

کلیپ تست و تعمیر INTERRA KNX SWITCH ACTUATOR توسط مهندسین برزین الکترونیک در مشهد

ارسال نظر