اینورترهای 8200 وکتور LENZE INVERTER 8200 LENZE:

اینورتر های فرکانسی ماژولار برای کاربردهای استاندارد می باشند .

این اینورتر ها  ماژولار 8200 وکتور در رنج های توانی 0.25 تا 90 کیلووات راهکارهایی سازگار و کامل جهت تسهیل در عملکرد، حمل، عیب یابی و ارتباطات می باشد.به واسطه داشتن فانکشن ماژول، امکان یکپارچه کردن درایو با سایر بخش های کنترل و اتوماسیون فراهم می باشد.

این اینورترها از توان 0.25 تا 90 کیلووات ارائه می شوند.

ابعاد کوچک ابن درایو نسبت به سایر درایوها موجب می شود که حداکثر استفاده از فضای تابلو صورت گیرد. برای مقوله خنک سازی در این مدل از دو نوع تکنولوژی Push-through و cold plate استفاده شده که سبب می شود بحث خنک سازی در این مدل به بهترین شکل ممکن صورت پذیرد. برای برنامه ریزی و کارکرد با مدل های 8200 وکتور دو راه وجود دارد، راه اول استفاده از Keypad XT و راه دوم استفاده از PC به وسیله نرم افزار GDC می باشد.