لوگو برزین الکترونیک

برزین الکترونیک

تعمیرات اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق

05136094055

09156506148

مشهد

سیدرضی44 پلاک353

تعمیر SCHNEIDER TELEMECANIQUE MODICON TSX MICRO PLC

تعمیر SCHNEIDER TELEMECANIQUE MODICON TSX MICRO PLC

تعمیر Zelio Logic PLC

تعمیر Twido PLC

تعمیر Modicon TSX Micro PLC

تعمیر Modicon M340 PLC

تعمیر SCHNEIDER TELEMECANIQUE MODICON TSX MICRO PLC

درایوها
** Altistart 01
استارت های نرم دستگاه های ساده از 0.37 تا 75 کیلو وات
** Altistart 48
استارت نرم برای صنایع سنگین و پمپ 4 تا 1200 کیلو وات
درایوهای جمع و جور
** Altivar 11
درایوهای ماشین های ساده از 0.18 تا 2.2 کیلو وات
** Altivar 12
درایوهای ماشین های ساده از 0.18 تا 4 کیلو وات
** Altivar 31
درایوهای ماشین های جمع و جور از 0.18 تا 15 کیلو وات
** Altivar 312
درایوهای ماشین های جمع و جور از 0.18 تا 15 کیلو وات
درایوهای استاندارد
** Altivar 61
گشتاور متغیر از 75/0 تا 800 کیلو وات را درایو می کند
** Altivar 71
درایوهای صنعت وظیفه heacy از 0.37 تا 630 kW
درایوهای تخصصی
** Altivar 21
برای کاربردهای HVAC از 0.75 تا 75 کیلو وات رانندگی می کند
** آسانسور Altivar 31 – آسانسور Altivar 71
برای کاربردهای آسانسور از 1.5 تا 75 کیلو وات استفاده می کند
درایوهای مهندسی LV و MV
** Altivar 61 Plus
درایو گشتاور متغیر از 90 تا 2400 کیلو وات
** Altivar 1000
ولتاژ متوسط ​​را از 0.5 تا 10 مگاوات هدایت می کند
** Altivar Active Front End
گزینه ای برای بازگرداندن انرژی به منبع خط
** Altivar 71 Plus
درایوهای صنعت سنگین 90 تا 2000 کیلو وات

 REPAIR Drives

**Altistart 01

Soft starters for simple machines from 0.37 to 75 kW

**Altistart 48

Soft starters for heavy duty industry & pump from 4 to 1200 kW

Compact Drives

**Altivar 11

Drives for simple machines from 0.18 to 2.2 kW

**Altivar 12

Drives for simple machines from 0.18 to 4 kW

**Altivar 31

Drives for compact machines from 0.18 to 15 kW

**Altivar 312

Drives for compact machines from 0.18 to 15 kW

Standard Drives

**Altivar 61

Drives for variable torque from 0.75 to 800 kW

**Altivar 71

Drives for heacy duty industry from 0.37 to 630 kW

Specialized Drives

**Altivar 21

Drives for HVAC applications from 0.75 to 75 kW

**Altivar 31 Lift – Altivar 71 Lift

Drives for lift applications from 1.5 to 75 kW

LV & MV Engineered Drives

**Altivar 61 Plus

Drives for variable torque from 90 to 2400 kW

**Altivar 1000

Drives medium voltage from 0.5 to 10 MW

**Altivar Active Front End

Option for energy regeneration to the line supply

**Altivar 71 Plus

Drives for heavy duty industry from 90 to 2000 kW

تعمیر SCHNEIDER TELEMECANIQUE MODICON TSX MICRO PLC