لوگو برزین الکترونیک

برزین الکترونیک

تعمیرات اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق

05136094055

09156506148

مشهد

سیدرضی44 پلاک353

تعمیر TS-1000 Series – 1000W True Sine Wave DC-AC Power Inverter

تعمیر اینورتر سینوسی تی اس سری 1000

TS-1000 Series – 1000W True Sine Wave DC-AC Power Inverter

ویژگی های این اینورتر شامل :

خروجی موج موج Sine واقعی (THD <3٪)

قدرت بالا تا 400 W

راندمان بالا تا 88٪

طراحی بدون فن ، خنک شدن توسط کنوانسیون هوای آزاد ساخته شده

در کنترل از راه دور برای خاموش و روشن شدن ON-OFF

کنترل پنل جلویی برای وضعیت عملکرد آسان اینوتر

خاموش شدن باتری در برابر ولتاژ ، بیش از درجه حرارت و محافظت در برابر اضافه ولتاژ

محافظت کوتاه از ورودی کوتاه محافظت

توان خروجی بالا 2 برابر توان خروجی

کاربرد این اینورتر ها در موارد ذیل بیشتر می باشد :

لوازرم خانگی برقی

تجهیزات الکترونیکی قابل حمل

ابزار الات برقی

وسایل نقلیه موتوری مثل قایق و..

تعمیر TS-1000 Series – 1000W True Sine Wave DC-AC Power Inverter

تعمیر اینورتر، تعمیر کننده انواع اینورتر ( مبدل ولتاژ ) سینوسی و شبه سینوسی در ایران

اینورتر MEANWELL تایوان (سینوسی و شبه سینوسی) MEAN WELL

اینورتر های سینوسی مین ول:

اینورتر سینوسی ( وات TS-200-212 ( 200  ورودی 12 ولت

اینورتر سینوسی(وات  TS-200-224 ( 200 ورودی 24 ولت

اینورتر سینوسی TS-200-248 ( 200  وات) ورودی 48 ولت

اینورتر سینوسی (وات TS-400-212 (400   ورودی 12 ولت

اینورتر سینوسی( واتTS-400-224 ( 400​ ورودی 24 ولت

تجارت اینورتر سینوسی (وات TS-400-248 ( 400 ورودی 48 ولت

اینورتر سینوسی TS-700-212 ( 700 وات) ورودی 12 ولت

اینورتر سینوسی(وات TS-700-224 ( 700 ورودی 24 ولت

اینورتر سینوسی(وات TS-700-248 ( 700 ورودی 48 ولت

اینورتر سینوسی(وات TS-1000-212 ( 1000 ورودی 12 ولت

اینورتر سینوسی(وات TS-1000-224 (1000  ورودی 24 ولت

اینورتر سینوسی(وات TS-1000-248 ( 1000 ورودی 48 ولت

اینورتر سینوسی (وات TS-1500-212 ( 1500  ورودی 12 ولت

اینورتر سینوسی(وات TS-1500-224 ( 1500 ورودی 24 ولت

اینورتر سینوسی (وات TS-1500-248 ( 1500 ورودی 48 ولت

اینورتر سینوسی (وات TS-2000-212 ( 2000 ورودی 12 ولت

اینورتر سینوسی خورشیدی (وات TS-2000-224 ( 2000 ورودی 24 ولت

اینورتر سینوسی TS-2000-248 ( 2000 W) ورودی 48 ولت

اینورتر سینوسی (وات TS-3000-212 ( 3000 ورودی 12 ولت

اینورتر سینوسی سولار (وات TS-3000-224 ( 3000 ورودی 24 ولت

اینورتر سینوسی TS-3000-248 ( 3000W) ورودی 48 ولت

اینورتر های شبه سینوسی مینول:

اینورتر های شبه سینوسی A301/302-100 ( 100 وات ) ورودی 12/24 ولت

اینورتر های شبه سینوسی A301/302-150 ( 150 وات ) ورودی 12/24 ولت

اینورتر های شبه سینوسی A301/302-300 ( 300 وات ) ورودی 12/24 ولت

اینورتر های شبه سینوسی A301/302-600 ( 600 وات ) ورودی 12/24 ولت

اینورتر های شبه سینوسی A301/302-1K0 ( 1000 وات ) ورودی 12/24 ولت

اینورتر های شبه سینوسی A301/302-1K7 ( 1700 وات ) ورودی 12/24 ولت

اینورتر های شبه سینوسی(( W) A301/302-2K5 ( 2500 ورودی 12/24 ولت

تعمیر اینورتر سینوسی TS-1000 Series True Sine Wave DC-AC Power Inverter