لوگو برزین الکترونیک

برزین الکترونیک

تعمیرات اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق

05136094055

09156506148

مشهد

سیدرضی44 پلاک353

تعمیرات تخصصی SEW EURODRIVE

تعمیرات تخصصی SEW URODRIVE

تعمیر اینورتر و درایو اس ای دبلیو  sew   eurodrive

تعمیر اینورتر SEW

تعمیر اینورتر SEW

تعمیر سروو SEW

تعمیر درایو SEW

نصب و راه اندازی اینورتر برند SEW

تعمیر SEW AC DRIVE

تعمیر SEW INVERER

تعمیر درایو SEW MOVITRAC MC07B

تعمیر سرو موتور SEW MOVIMOT

تعمیر سرودرایو SEW MDX70B ,MDX60B

تعمیر سرودرایو SEW MOVIDRIVE

تعمیر سرودرایو SEW MOVITRAC-06

تعمیر کنترل دور SEW

تعمیرSEW AC DRIVE

تعمیرSEW INVERER

تعمیرSEW VFD

 تعمیرSEW VSD

تعمیراینورتر SEW

تعمیردرایو SEW

تعمیرسرو درایو SEW

تعمیرسرو موتور SEW

تعمیرکنترل دور SEW

تصاویر دو دستگاه SEW EURODRIVE شرکت تولیدی پزشکی ورید که توسط مهندسین برزین الکترونیک در مشهد تعمیر شد .