لوگو برزین الکترونیک

برزین الکترونیک

تعمیرات اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق

05136094055

09156506148

مشهد

سیدرضی44 پلاک353

دسته بندی پروژ ها

تعمیر دستگاه تست سوزن دیابت

تعمیر آزمایشگر سوزن دیابت مهان مد میمه کیش

تعمیر دستگاه لاغری

تعمیر دستگاه لاغری

تعمیر الکتروشوک دفیبریلاتور Schiller

تعمیر الکتروشوک دفیبریلاتور Schiller