لوگو برزین الکترونیک

برزین الکترونیک

تعمیرات اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق

05136094055

09156506148

مشهد

سیدرضی44 پلاک353

دسته بندی پروژ ها

تعمیر ربات TGV

تعمیر ربات TGV کاشی فیروزه مشهد

تعمیر ربات ویدئومتری مدل WEBCAM -201