سایت رسمی شرکت مهندسی برزین الکترونیک 

مشهد،سید رضی 44،پلاک 353
ایران ،خراسان رضوی

بلاگ - تعمیرات تخصصی برزین الکترونیک

حضور شرکت مهندسی برزین الکترونیک در کارخانه دژ گلستان

حضور شرکت مهندسی برزین الکترونیک در کارخانه دژ گلستان

کارخانه دژ گلستان همزمان با سیل امسال طی آب گرفتی شدید کارخانه دژ و از کارافتادگی تمامی دستگاه ها ،با درخواست کارخانه از شرکت برزین جهت کمک درتعمیر و راه اندازی مجدد دستگاه های کارخانه ، مهندس صدیق اواخر ...