لوگو برزین الکترونیک

برزین الکترونیک

تعمیرات اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق

05136094055

09156506148

مشهد

سیدرضی44 پلاک353

تعمیر
اینورتر میتسوبیشی Mitsubishi F700 Inverter

مشاهده تعمیر اینورترهای انجام شده

تعمیر درایو  میتوسوبیشی Mitsubishi F700 Inverter

تعمیر درایو  میتوسوبیشی Mitsubishi D700 SC  

تعمیر درایو  میتوسوبیشی Mitsubishi E700 SC  

تعمیر درایو  میتوسوبیشی Mitsubishi F800  

تعمیر درایو  میتوسوبیشی Mitsubishi A800  

تعمیر درایو  میتوسوبیشی  Mitsubishi FR-CS80

تعمیر درایو  میتوسوبیشی  Mitsubishi FR-D740

تعمیر درایو  میتوسوبیشی  Mitsubishi FR-E720

تعمیر درایو  میتوسوبیشی  Mitsubishi FR-E740

تعمیر اینورتر های کامپکت میتوسوبیشی

تعمیر اینورترهای استاندارد میتوسوبیشی

تعمیر اینورتر های کاهش دهنده مصرف انرژی میتوسوبیشی

تعمیر درایو  های پیشرفته میتوسوبیشی

تعمیر برد الکترونیکی  میتوسوبیشی

تعمیرات  میتسوبیشی الکتریک MITSUBISHI ELECTRIC

REPAIR Mitsubishi F700 Inverter

REPAIR DRIVE MITSUBISHI

REPAIR MITSUBISHI ELECTRIC

REPAIR FR-D740-0.4K

REPAIR FRD72015K

REPAIR FR-E720-0.1KNC to 15KNC

REPAIR FR-E740-0.4KNC to 15KNC

REPAIR FR-E720S-0.1KNC to 2.2KNC

REPAIR 3HP 230V Mitsubishi VFD, Inverter, AC Drive FR-F720-00105-NA

REPAIR 2HP 230V Mitsubishi VFD, Inverter, AC Drive FR-F720-00077-NA

REPAIR 5HP 230V Mitsubishi VFD, Inverter, AC Drive FR-F720-00167-NA

REPAIR 50HP 60HP 460V Mitsubishi VFD, Inverter, AC Drive FR-F740-00770-NA

REPAIR 3HP 460V Mitsubishi VFD, Inverter, AC Drive FR-F740-00052-NA

REPAIR 40HP 230V Mitsubishi VFD, Inverter, AC Drive FR-F720-01250-NA

REPAIR 20HP 230V Mitsubishi VFD, Inverter, AC Drive FR-F720-00630-NA

REPAIR 25HP 230V Mitsubishi VFD, Inverter, AC Drive FR-F720-00770-NA

تصاویر
اینورتر میتسوبیشی Mitsubishi F700 Inverter که توسط مهندسین برزین الکترونیک در مشهد تعمیر شد .

نمونه تعمیر اینورتر