سایت رسمی شرکت مهندسی برزین الکترونیک 

مشهد،سید رضی 44،پلاک 353
ایران ،خراسان رضوی

تعمیر انکدر ENCODER - تعمیرات تخصصی برزین الکترونیک

تعمیرات انکدر (ENCODER REPAIR )

#ریزولور #انکدر #تعمیر‌براشلس‌ #ترنزمیتر#jتعمیرانکدر#تعمیررزولور #بردانکدر #انکودر #تعمیرات #بردالکترونیکی #اتو.ماسیون‌صنعتی #ابزاردقیق #Encoder #CEV65M #Resolver #Repairensoder #electronic #board #automation تعمیر انکدر CEV65M

تعمیر انکدر مدل ENCODER CEV65M
انکدر یا رمزگزار (ENCODER) وسیله ی سنجش است که بازخوردی راارائه میدهد ،انکدر یک حرکت مکانیکی را به سیگنال تبدیل میکند تا بتونیم از سیگنال مشخصه های متفاوتی را بدست آوریم.
از انکدر در سروموتورها ،صنایع بسته بندی و دستگاه های صنعتی ،ماشین های CNC،ماشین های چاپ،ماشین های بسته بندی،ربات های صنعتی ،اسانسور ،جهت حرکت شفت ،اندازه گیری سرعت ،کنترل موقعیت و زاویه استفاده می شود .

تعمیر انواع انکدر ( ENCODER CEV65M)

انکدرها از لحاظ ساختمان به خطی و چرخشی یا دورانی تقسیم می شوند.

انکدر ها از لحاظ تکنولوژی یا عملکرد به چهار دسته نوری(OPTICAL ENCODER) ،مغناطیسی (MAGNATIC ENCODER)،

خازنی( CAPACITIVE ENCODER) و مکانیکی (MACHANICAL ENCODER)تقسیم می شوند .

انکدرها از لحاظ نوع خروجی سیگنال به سه دسته نسبی مطلق افزایشی تقسیم می شوند .

تعمیرات انکدر شامل :

تعمیر شفت انکدر

تعمیر گیرنده نوری انکدر

تعمیر فرستنده نوری انکدر

تعمیر خروجی انکدر

تعمیر مدار واسط و برد الکترونیکی انکدر

تعمیرات انکدر(ENCODER CEV65M) شرکت توس چینی توسط مهندسین برزین الکترونیک

ارسال نظر