لوگو برزین الکترونیک

برزین الکترونیک

تعمیرات اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق

05136094055

09156506148

مشهد

سیدرضی44 پلاک353

تعمیر SIMTEC SERVO DRIVE

 

REPAIR SMITEC SERVO DRIVE COSMOS 2000 KZ100056

REPAIR SMITEC SERVO DRZ COSMOS 50000

COSMOS 500MOS2006

REPAIR SMITEC SERVO  COSMOS 1000

تعمیر برد الکترونیکی سرو درایو اسمیتک

تعمیر سرو درایو اسمیتک

درایو های سرو سری COSMOS برای موتورهای سه فاز ناهمزمان طراحی شده اند .

IGBT یک هسته اصلی بخش قدرت و هوشمند است .

سرو موتور سیماتیک برای موتور های نا همزمان و بدون برس میتواند موارد ذیل را کنترل کند.

  • عملکردهای شروع /توقف
  • سرعت موتور و موقعیت
  • گشتاور موتور
  • انجام فعالیت های تشخصیصی

سرو موتور اسمیتک برای فعالیت های سنگین  یا محیط زیستی استفاده می شود .

تعمیر SMITEC SERVO DRIVE توسط متخصصین برزین الکترونیک مشهد