لوگو برزین الکترونیک

برزین الکترونیک

تعمیرات اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق

05136094055

09156506148

مشهد

سیدرضی44 پلاک353

تعمیر اینورتر و درایو فوجی فرنیک FUJI FRENIC 5000G11

تعمیر اینورتر و درایو ساخت فوجی الکتریک

Fuji frenic Lift

Fuji frenic Ace

Fuji frenic mini

Fuji frenic HVAC

Fuji frenic mega

fuji frenic multi

fuji frenic aqua

تعمیر اینورتر و درایو فوجی فرنیک FUJI FRENIC 5000G11

تعمیرات مدل‌های ace:

تعمیرات اینورتر فوجی الکتریک سری Fuji frenic  FRN0002E2S-4GA

تعمیرات اینورتر فوجی الکتریک سری Fuji frenic  FRN0004E2S-4GA

تعمیرات اینورتر فوجی الکتریک سری Fuji frenic  FRN0006E2S-4GA

تعمیرات اینورتر فوجی الکتریک سری Fuji frenic  FRN0007E2S-4GA

تعمیرات اینورتر فوجی الکتریک سری Fuji frenic  FRN0012E2S-4GA

تعمیرات اینورتر فوجی الکتریک سری Fuji frenic  FRN0022E2S-4E

تعمیرات اینورتر فوجی الکتریک سری Fuji frenic  FRN0029E2S-4E

تعمیرات اینورتر فوجی الکتریک سری Fuji frenic  FRN0037E2S-4E

تعمیرات اینورتر فوجی الکتریک سری Fuji frenic  FRN0044E2S-4E

تعمیرات اینورتر فوجی الکتریک سری Fuji frenic  FRN0059E2S-4E

تعمیرات اینورتر فوجی الکتریک سری Fuji frenic  FRN0072E2S-4E

تعمیرات اینورتر فوجی الکتریک سری Fuji frenic  FRN0085E2S-4E

تعمیرات اینورتر فوجی الکتریک سری Fuji frenic  FRN0105E2S-4E

تعمیرات اینورتر فوجی الکتریک سری Fuji frenic  FRN0139E2S-4E

تعمیرات اینورتر فوجی الکتریک سری Fuji frenic  FRN0168E2S-4E

تعمیرات اینورتر فوجی الکتریک سری Fuji frenic FRN0203E2S-4E

تعمیرات اینورتر فوجی الکتریک سری Fuji frenic  FRN0240E2S-4E

تعمیرات اینورتر فوجی الکتریک سری Fuji frenic  FRN0290E2S-4E

تعمیرات اینورتر فوجی الکتریک سری Fuji frenic  FRN0361E2S-4E

تعمیرات اینورتر فوجی الکتریک سری Fuji frenic  FRN0415E2S-4E

تعمیرات اینورتر فوجی الکتریک سری Fuji frenic FRN0520E2S-4E

تعمیرات اینورتر فوجی الکتریک سری Fuji frenic FRN0590E2S-4E

تامين قطعاتي داخلي درايوهاي پارکر Parker شامل IGBT ، تريستور ، پل ديود و غيره

تعمیر اینورتر و درایو فوجی فرنیک FUJI FRENIC 5000G11

تعمیر اینورتر و درایو فوجی فرنیک FUJI FRENIC 5000G11 را در آپارات ببینید