سایت رسمی شرکت مهندسی برزین الکترونیک 

مشهد،سید رضی 44،پلاک 353
ایران ،خراسان رضوی

تعمیر برد آسانسوری هیوندا HYUNDAI - تعمیرات تخصصی برزین الکترونیک

تعمیر برد آسانسوری هیوندا HYUNDAI

HYUNDAI تعمیر برد سر درب اسانسور هیوندایHYUNDAI تعمیر تابلو فرمان اسانسور ، دوسرعته،کنترل تک سرعته درایو دار تعمیر تابلو فرمان آسانسور تمامی برند ها شامل :پار، آریان ،اریان فراز،داتیس و... تعمیر اینورترهای آسانسوری،کنترل پنل آسانسور، درایو کنترل سرعت آسانسور، درایو موتور درب آسانسور تعمیر بردو درایو اسانسوری برندهای : اتیس اوتیس کانه هیوندای میتسوبیشی یتور تیسن گروپشیندلرفوجی سلکوم آرکل ال اس ال جی فوجی تک Sjec سلکوم کونیک آلمانHYUNDAI تعمیر برد سر درب اسانسور هیوندایHYUNDAI تعمیر تابلو فرمان اسانسور ، دوسرعته،کنترل تک سرعته درایو دار تعمیر تابلو فرمان آسانسور تمامی برند ها شامل :پار، آریان ،اریان فراز،داتیس و... تعمیر اینورترهای آسانسوری،کنترل پنل آسانسور، درایو کنترل سرعت آسانسور، درایو موتور درب آسانسور تعمیر بردو درایو اسانسوری برندهای : اتیس اوتیس کانه هیوندای میتسوبیشی یتور تیسن گروپشیندلرفوجی سلکوم آرکل ال اس ال جی فوجی تک Sjec سلکوم کونیک آلمان

تعمیربرد سردرب آسانسورHYUNDAI

تعمیر تابلو فرمان اسانسور

نعمیر تابلو فرمان  دوسرعته آسانسور

تعمیر تابلو فرمان (کنترل تک سرعته )درایو دار

تعمیر تابلو فرمان آسانسور تمامی برند ها

تعمیر تابلو فرمان آسانسور برند پار

تعمیر تابلو فرمان آسانسور برندآریان 

تعمیر تابلو فرمان آسانسور برند آرایان فراز

تعمیر تابلو فرمان آسانسور برندداتیس

تعمیر اینورترهای آسانسوری

تعمیر کنترل پنل آسانسور

تعمیر درایو کنترل سرعت آسانسور

تعمیر درایو موتور درب آسانسور

تعمیرات انواع برد و درایو آسانسوری

تعمیر برد آسانسور شامل :

تعمیر برد آسانسورهای برند  اوتیس(اتیس) Repair of Otis brand elevator boards

تعمیر برد آسانسورهای برند کانه Repair of Kone brand elevator boards

تعمیر برد آسانسورهای برند هیوندای Repair of Hynday brand elevator boards

تعمیر برد آسانسورهای برند میتسوبیشی Repair of Mitsubishi brand elevator boards

تعمیر برد آسانسورهای برند sjec  Repair of Sjec brand elevator boards

 تعمیر برد آسانسورهای برند ویتور Repair Of Witttur brand elevator boards

تعمیر برد آسانسورهای برند تیسن کروپ Repair of Thyssen krupp  brand elevator boards

تعمیر برد آسانسورهای برند شیندلر Repair of Schindler  brand elevator boards

تعمیر برد آسانسورهای برند فوجی Repair of Fuji brand elevator boards

تعمیر برد آسانسورهای برند سلکوم Repair of Selcom brand elevator boards

تعمیر برد آسانسورهای برند آرکل Repair of Arkel  brand elevator boards

  تعمیر برد آسانسورهای برند ال اس Repair Of Ls brand elevator boards

تعمیر برد آسانسورهای برند ال جی Repair of LG brand elevator boards

تعمیر درایو های آسانسور شامل :

تعمیر درایو آسانسور اوتیسOtis elevator drive repair

  تعمیر درایو آسانسور هیوندای Hyundai Elevator Drive Repair

تعمیر درایو آسانسور میتسوبیشیMitsubishi elevator drive repair

تعمیر درایو آسانسور ویتورWittur elevator drive repair

تعمیر درایو آسانسور شیندلرSchindler Elevator Drive Repair

تعمیر درایو آسانسور تیسن کروپThyssen krupp elevator drive repair

تعمیر درایو آسانسور کانهKane elevator drive repair

تعمیر درایو آسانسور سلکومSelcom elevator drive repair

تعمیر درایو آسانسور آرکلArkel elevator drive repair

تعمیر درایو آسانسور ال اسLS elevator drive repair 

تعمیر درایو آسانسور ال جیLG elevator drive repair

تعمیر برد آسانسوری هیوندا HYUNDAI توسط مهندسین برزین الکترونیک مشهد

کلیپ نصب برد سر درب آسانسور برند هیوندای ،که توسط مهندسین برزین الکترونیک در مشهد تعمیر و تحویل شد .
با تشکر از مسئول فنی شرکت تعمیرات آسانسور که زحمت کشیدن و کلیپ نصب و عملکرد برد تعمیری و برای شرکت فرستادن .

ارسال نظر